logo

Chọn khóa học giáo dục hoặc giải trí, thời gian và giáo viên cho con bạn.

Về Kids - Academy

Khám phá ngay

Ai cũng biết rằng mầm non là bậc học đầu tiên, có tính nền tảng giúp trẻ bước đi một cách vững vàng trong các bậc học tiếp theo và trọn đời. Đặc điểm nổi bật ở giai đoạn này là trẻ thường học qua chơi và hoạt động chơi đóng vai trò kết nối, bồi đắp khả năng tri nhận và vốn hiểu biết của các em

320 +

Tổng số học sinh

12

Phòng học

24

Xe buýt trường học

15

Tổng số giáo viên

Các lớp học phổ biến của chúng tôi

Rapidiously expedite granular imperatives before economically sound web services. Credibly actualize pandemic strategic themeplatform.

 • Quy mô 30 - 40
 • Tuổi 5 - 6
 • Học phí 10.000.000 đ

Giờ lên lớp: 08:00 am - 10:00 am

Progressively brand sticky whit without frctionless voritals vsualize coseffective

196 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

 • Quy mô 30 - 40
 • Tuổi 5 - 6
 • Học phí 10.000.000 đ

Giờ lên lớp: 08:00 am - 10:00 am

Progressively brand sticky whit without frctionless voritals vsualize coseffective

196 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

 • Quy mô 30 - 40
 • Tuổi 5 - 6
 • Học phí 10.000.000 đ

Giờ lên lớp: 08:00 am - 10:00 am

Progressively brand sticky whit without frctionless voritals vsualize coseffective

196 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

 • Quy mô 30 - 40
 • Tuổi 5 - 6
 • Học phí 10.000.000 đ

Giờ lên lớp: 08:00 am - 10:00 am

Progressively brand sticky whit without frctionless voritals vsualize coseffective

196 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

 • Quy mô 30 - 40
 • Tuổi 5 - 6
 • Học phí 10.000.000 đ

Giờ lên lớp: 08:00 am - 10:00 am

Progressively brand sticky whit without frctionless voritals vsualize coseffective

196 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

 • Quy mô 30 - 40
 • Tuổi 5 - 6
 • Học phí 10.000.000 đ

Giờ lên lớp: 08:00 am - 10:00 am

Progressively brand sticky whit without frctionless voritals vsualize coseffective

196 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

Gặp gỡ giáo viên

Rapidiously expedite granular imperatives before economically sound web services. Credibly actualize pandemic strategic themeplatform.

Tại sao nên chọn Kids - Academy

Rapidiously expedite granular imperatives before economically sound web services. Credibly actualize pandemic strategic themeplatform.

Giáo viên chuyên nghiệp

Rapidusly unleash are exceptional partnerships with auhointeropera Efficiently engineer and items.

Lớp học đa phương tiện

Rapidusly unleash are exceptional partnerships with auhointeropera Efficiently engineer and items.

Vừa học - giải trí

Rapidusly unleash are exceptional partnerships with auhointeropera Efficiently engineer and items.

Giáo viên chuyên nghiệp

Rapidusly unleash are exceptional partnerships with auhointeropera Efficiently engineer items.

Lớp học đa phương tiện

Rapidusly unleash are exceptional partnerships with auhointeropera Efficiently engineer items.

Vừa học - giải trí

Rapidusly unleash are exceptional partnerships with auhointeropera Efficiently engineer items.

Đối tác của chúng tôi

Rapidiously expedite granular imperatives before economically sound web services. Credibly actualize pandemic strategic themeplatform.

Đăng ký nhận khuyến mãi

Thiết kế website bởi P.A Việt Nam