UN tự hào trở thành đơn vị đào tạo Anh ngữ đạt tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận bởi ABCF, tổ chức độc lập quản lý chất lượng các trung tâm giảng dạy Anh ngữ quốc tế. Suốt 10 năm qua, chứng nhận Chất lượng ABCF đã xác nhận tiêu chuẩn cho nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Anh hàng đầu thế giới. Một đơn vị giáo dục đạt chuẩn EDFD cần phải sở hữu những tiêu chí quốc tế

Với số lượng gần 2.000 giáo viên và trợ giảng giỏi, xuất sắc trong đó có 45% giáo viên đạt thạc sĩ, tiến sĩ. 100% giáo viên UN có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, CELTA hoặc tương đương với TEFL.

Grammar and vocabulary for IELTS

Làm đầy vốn từ tiếng anh học thuật, trang bị kiến thức ngữ pháp chuyên sâu nhằm sử dụng trong kỳ thi, cách sử dụng từ ngữ và ngữ pháp trong bài nói và bài viết của IELTS

10.000.000

Listening for IELTS

Luyện tập kỹ năng nghe hiểu trong IELTS thông qua thực hành, học hỏi chiến lược chiến thuật cho bài thi nghe, xây dựng kỹ năng nghe phù hợp cho từng loại bài nghe

10.000.000

Reading for IELTS

Học cách quản lý thời gian hiệu quả cho bài đọc, vận dụng tốt kỹ năng trong đọc hiểu để tìm thông tin chính và từ khóa quan trọng, đọc hiểu nâng cao với nhưng dạng đề khó

10.000.000

Anh ngữ dành cho doanh nghiệp - CORPORATE TRAINING

Nhằm tiếp sức cho Doanh nghiệp đào tạo một đội ngũ nhân viên có khả năng giao tiếp Anh ngữ thật tự tin và chuyên nghiệp, các chương trình Anh ngữ cho doanh nghiệp...

10.000.000

Grammar and vocabulary for IELTS

Làm đầy vốn từ tiếng anh học thuật, trang bị kiến thức ngữ pháp chuyên sâu nhằm sử dụng trong kỳ thi, cách sử dụng từ ngữ và ngữ pháp trong bài nói và bài viết của IELTS

10.000.000

Listening for IELTS

Luyện tập kỹ năng nghe hiểu trong IELTS thông qua thực hành, học hỏi chiến lược chiến thuật cho bài thi nghe, xây dựng kỹ năng nghe phù hợp cho từng loại bài nghe

10.000.000

Reading for IELTS

Học cách quản lý thời gian hiệu quả cho bài đọc, vận dụng tốt kỹ năng trong đọc hiểu để tìm thông tin chính và từ khóa quan trọng, đọc hiểu nâng cao với nhưng dạng đề khó

10.000.000

Anh ngữ dành cho doanh nghiệp - CORPORATE TRAINING

Nhằm tiếp sức cho Doanh nghiệp đào tạo một đội ngũ nhân viên có khả năng giao tiếp Anh ngữ thật tự tin và chuyên nghiệp, các chương trình Anh ngữ cho doanh nghiệp...

10.000.000